NGUYỄN THỊ THANH TRÀ

Vị trí làm việc: Nhân viên

Trình độ, năng lực: Cử nhân luật

Kinh nghiệm làm việc: Thực hiện tư vấn pháp luật doanh nghiệp, soạn thảo hợp đồng, đơn khởi kiện cho các cá nhân. Có nền tảng kiến thức pháp luật vững chắc, có khả năng giải quyết các vướng mắc của khách hàng về các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, dân sự. Đại diện khách hàng tham gia giải quyết các tranh chấp về hôn nhân gia đình, thừa kế, đất đai…