TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KHI BỐ MẸ TẶNG CHO CON QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT.

THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN, GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

Hiện nay các vấn đề liên quan đến đất đai đang nhận được rất nhiều sự quan tâm khi đất đai trở thành một loại tài sản đặc biệt, có giá trị sử dụng lớn.  

Vậy việc chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất các thành viên trong gia đình cần thủ tục như thế nào, có khác gì so với các trường hợp chuyển nhượng khác không?

Trình tự, thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất

– Thứ nhất , về điều kiện tặng cho quyền sử dụng đất:

Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 quy định về điều kiện tặng cho quyền sử dụng đất  của người sử dụng đất như sau:

“a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.”

Theo đó, cá nhân có quyền sử dụng đất hợp pháp; đất không có tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án và trong thời hạn sử dụng đất thì được quyền tặng cho người khác (không nhất thiết phải là người thân trong gia đình).

– Thứ hai, về trình tự, thủ tục thực hiện tặng cho quyền sử dụng đất

Để thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất thì bố mẹ và bạn phải thực hiện các bước sau đây:

+ Bước 1Lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải đi công chứng, chứng thực tại nơi có đất.

Theo quy định tại điểm a, d khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013 quy định:

“a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này.

d) Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại ủy ban nhân dân cấp xã”.

Các giấy tờ cần chuẩn bị đối với Bên tặng cho quyền sử dụng đất:

+ CMND ; hộ khẩu của cả hai vợ chồng.

+ Chứng nhận kết hôn (nếu đã kết hôn) hoặc Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu chưa kết hôn).

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ đỏ).

Các giấy tờ cần chuẩn bị đối với Bên nhận tặng cho quyền sử dụng đất:

+  CMND và hộ khẩu của cả hai vợ chồng.

+  Chứng nhận kết hôn (nếu đã kết hôn) hoặc Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu chưa kết hôn).

 

+ Bước 2Thủ tục đăng ký sang tên quyền sử dụng đất

Hồ sơ đăng kí sang tên

Sau khi có hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đã được công chứng/chứng thực thì bạn có thể tiến hành thủ tục đăng ký sang tên bạn tại văn phòng đăng ký đất đai, hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đăng kí biến động quyền sử dụng đất

+ Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

+ Giấy tờ khác, như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận kết hôn/ giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Nghĩa vụ thuế, lệ phí trước bạ:

Khoản 4 Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi, bổ sung 2013 thì: “Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau” là thu nhập được miễn thuế. Do vậy, khi tiến hành thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ bố mẹ bạn sang cho bạn thì sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Khoản 10 Điều 4 Nghị định 45/2011/NĐ-CP Quy định các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ: “Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu”. Do vậy, nếu bạn thuộc trường hợp bố mẹ tặng cho bạn quyền sử dụng đất lần đầu  thì sẽ được miễn lệ phí trước bạ. 

Như vậy, khi thực hiện thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất từ bố mẹ sang cho con (hoặc các trường hợp nêu trên) thì sẽ được miễn thuế. Các trường hợp khác thì sẽ bị đánh thuế.