THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT NAM – CAMPUCHIA TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG

CẤP GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT NAM – CAMPUCHIA
Giấy phép liên vận

Cơ Quan Thực Hiện:Sở Giao thông Vận tải

Thời Hạn Giải Quyết: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Kết Quả Thực Hiện: Giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia.

Lệ Phí: không có.

Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ TTHC:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải Bình Dương tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ trong tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh, Phường Hòa Phú,TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

b) Giải quyết TTHC:

 – Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, sửa đổi, Sở GTVT thông báo trực tiếp (đối với hồ sơ nộp trực tiếp) hoặc bằng văn bản các nội dung cần bổ sung, sửa đổi đến tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép trong thời gian tối đa không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ;

– Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định, Sở GTVT cấp Giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia; trường hợp từ chối không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách Thực Hiện:

– Nộp hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ trong tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh;

– Nộp qua hệ thống bưu chính;

– Kê khai trực tuyến cấp độ 4 theo địa chỉ ( http://qlvt.mt.gov.vn).

Thành phần hồ sơ

– Đối với phương tiện phi thương mại

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia theo mẫu;

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu: Giấy đăng ký phương tiện, trường hợp phương tiện không thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân thì phải kèm theo hợp đồng của tổ chức, cá nhân với tổ chức cho thuê tài chính hoặc tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài sản theo quy định của pháp luật;

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Quyết định cử đi công tác của cơ quan có thẩm quyền (trừ xe do người ngoại quốc tự lái).

Số Lượng Hồ Sơ:

01 bộ