MẪU ĐƠN XIN BẢO LĨNH CHO BỊ CAN ĐANG BỊ GIAM GIỮ ĐƯỢC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TẠI NGOẠI

MẪU ĐƠN XIN BẢO LĨNH CHO BỊ CAN ĐANG BỊ GIAM GIỮ ĐƯỢC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TẠI NGOẠI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               ……….., ngày  … tháng … năm 20…

ĐƠN XIN BẢO LĨNH CHO BỊ CAN ĐANG BỊ GIAM GIỮ ĐƯỢC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TẠI NGOẠIKính gửi:    –     TRƯỞNG CÔNG AN ………………………………………

                   –     VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN ………………

Tên tôi là:  ………………………………………………………………………………….

Sinh năm: …………………………………………………………………………………..

CMND/CCCD số:………………..do………………………cấp ngày……………………..

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………

Mối quan hệ với bị can: ……………………………………………………………………

Và bà: …………………………………………………Sinh năm:…………………………

CMND/CCCD số: ……………………….do………………………cấp ngày…………….

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………

Mối quan hệ với bị can: …………………………………………………………………..

Chúng tôi là người thân của bị can: ………………………… Sinh năm: ………………..

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………

Lý do bị bắt: ………………………………………………………………………………

Hiện đang tạm giữ ở: ………………………………………………………………………

Nay gia đình tôi làm đơn này kính gửi tới Cơ quan điều tra xin được bảo lĩnh cho ……………… được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang hình thức tại ngoại vì một số lý do sau:

 Lý do:

Về nhân thân:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Về hoàn cảnh gia đình:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gia đình chúng tôi xin cam đoan sau khi ……………………….. được tại ngoại sẽ:

  • Không cho ………………….. đi khỏi nơi cư trú: Giám sát, quản lý mọi hành vi, sinh hoạt của ………………;
  • Thường xuyên nhắc nhở, giáo dục ……………….. hiểu biết pháp luật và khai báo thành khẩn.;
  • Không mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khai báo gian dối hay cung cấp tài liệu sai sự thật;
  • Đảm bảo …………………………….. sẽ có mặt theo đúng thời gian, địa điểm ghi trong giấy triệu tập mà các cơ quan chức năng ấn định, chấp hành đầy đủ những quy định về tố tụng của pháp luật.

Gia đình chúng tôi cũng xin cam kết với cơ quan công an là sẽ quản lý, giám sát …………… thường xuyên. Nếu sai chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Mong quý cơ quan xem xét và giúp đỡ chúng tôi.

Xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của UBND phường    Người bảo lĩnh 1          Người bảo lĩnh 2